SVENSKT OCH INDISKT FÖRETAG I SAMARBETE

rESCue textiles är ett litet svenskt företag med stor passion för att hjälpa de allra mest utsatta människorna. Grihani är ett Indiskt företag som delar denna passion. Vi har inlett ett samarbete för att hjälpa barn och kvinnor i Indien ur fattigdom, prostitution och trafficking. 

Grihani leds av Maleeta Angelina Goddard, en ung indiska som är akademiskt utbildad och har studerat ämnen som tar upp frågor om prostitution. Hon representerar en ny generation och är mycket hängiven sitt arbete inom detta område.